Izbor likovnih umetnikov

Galerija Y bo vsakega januarja v naslednjih 10 letih povabila ali z javnim razpisom izbrala enega vrhunskega likovnega umetnika, ki bo takrat spadal med najboljše in najperspektivnejše umetnike, ki lahko posamezniku, družbi in državi Sloveniji ponudijo nekaj več. Izbor bo potekal po naslednjem urniku: