Izbor likovnih umetnikov

Galerija Y bo v naslednjih letih vsako leto k sodelovanju povabila enega izmed perspektivnejših slovenskih likovnih umetnikov.
Leta 2024 bo Galerija Y tako predstavljala in zastopala - po našem izboru - 10 najodličnejših slovenskih sodobnih likovnih umetnikov. Izbrane umetnike in njihovo delo želimo v prvi vrsti predstaviti na umetniškem trgu sodobne umetnosti v Sloveniji ter v tujini, prav tako pa si bomo prizadevali tudi za njihovo zastopanost znotraj strokovne in širše javnosti. Izbor bo potekal po naslednjem urniku: